Algunes interessants paraules gregues

Alguns mots especialment interessants

KALÓS (La Paraula de simpatia)

Algunes interessants paraules gregues 01

http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/kalos.html

– “En grec clàssic kalós és una de les més nobles de les paraules, i al llarg de la seva història mai no perd un cert esplendor”

– “Píndar parla de “la llum de les obres nobles (kalós) que mai no s’apagarà per sempre” (Odes Istmíques 4,42). Xenofont parla de Sòcrates com un patró de la noblesa (kalós) (Xenofont, Symposium 8,17 ).

– “Potser el millor de tot veure el significat de kalós, si ho contrastem amb agathos que és la paraula grega comuna per al bé. Agathos és el que és pràctica i moralment bo; kalós és allò que no sols és pràcticament i moralment bo, sinó també estèticame
nt bo, que és preciós i agradable a la vista”.

– “El llatí tradueix aquesta paraula kalós per la paraula honestus, i Ciceró defineix el que és honestus com “el que és de tal manera que, encara que no tingui utilitat, i fins i tot si no hi ha recompenses ni fruits que en retornin, encara així pot ser elogiat per si mateix” (De Fin. 2.45).

– Tàcit descriu la qualitat en honestus com “aquella qualitat que fa un home digne de lloança, fins i tot si li treus tota la resta” (Històries 4.5). En tot el que és kalós o honestus hi ha un encant i atracció innata i indestructible”.

– “Kalós és emprat envers homes honorables la paraula i promesa i jurament dels quals poden ser inqüestionablement acceptats. En discutir sobre kalós en els papirs, Milligan parla del poder autoevident que rau a kalós. Allò que és kalós ho porta la seva bondat ben a la cara.

– Clarament kalós és una paraula noble. Descriu el que és bell, el que encomana amor i admiració, el que és útil, el que és honorable. Kalós és la paraula de Déu, que és una cosa preciosa, la bondat, que no sols satisfà la consciència, sinó que també delecta el cor, i és plaent als ulls”

– “Aquí hi ha un ús de la paraula kalós que llança un torrent de llum sobre el cristià viu espiritualment. És clar que no és suficient que la vida cristiana sia bona, sinó que també ha de ser atractiva. Una bondat ombrívola i desagradívola és sens dubte bondat, però no és la bondat cristiana, perquè la bondat cristiana ha de tenir un cert encant en si mateixa. El cristianisme de debò sempre ha d’atreure i no repel·lir mai. No hi ha tal cosa com una bondat dura, austera, desagradable i antipàtica, sinó una bondat que faci enamorar-se de la conducta cristiana. En tots els seus esforços per ser bons, en tots els seus esforços cap a la santedat moral, el cristià no ha d’oblidar mai la bellesa de la santedat”

– “El NT, si se’ns permet utilitzar una explicació lletja, subratlla una i altra vegada la vàlua de la propaganda de la vida veritablement cristiana. Posa l’accent en el fet que el millor defensor del cristianisme per al foraster és la bellesa atractiva pura de la vida del veritable cristià”

– “El veritable testimoni cristià no és una res d’auster i ombrívol, ni quelcom ple d’advertències i prohibicions, cosa que castra la vitalitat i esborra el color de la vida. El veritable testimoni cristià atreu per la seva lluminositat, la seva vitalitat, la seva vivesa. Una de les seves alumnes va dir d’Alice Freeman Palmer, la gran mestra: “Ella em feia sentir com banyada pels rajos del sol”

– “La dona estimava Jesús, i aquesta era l’única manera en què podia mostrar-li amor. Els espectadors, sense imaginació, insensibles, la van criticar per l’extravagància imprudent del que havia fet. La resposta de Jesús va ser: “Doncs ha fet una bona, kalós, obra sobre mi” (Mt 26,10; Marc 14.6. ).
Aquest incident és la il·lustració perfecta de tot el que significa kalós. Va ser una demostració d’amor, era l’acte d’un amor que sabia que només allò millor que havia de donar era prou bo, sinó que va ser l’acte d’un amor que es va negar a fer-ne comptes. Va ser l’acte d’un amor que va posar la bellesa per sobre de la mera utilitat, d’un amor que sabia que l’administració no pot ser dictada per càlculs cautelosos de sentit comú. Una escriptura que és kalós és una escriptura en la qual es consagra la bellesa de l’extravagància de l’amor”

– “No hi ha una paraula que traslladi plenament kalós, no hi ha paraula que reculli en si la bellesa, el vítol, l’atractiu, la generositat, la utilitat, que s’han inclòs en aquesta paraula. Potser la paraula que més s’acosta a ella és la paraula escocesa bonnie”

CENEFA 002

Algunes interessants paraules gregues 02

POIKILOS (El món multicolor, virolat, creatiu, imaginatiu)
http://biblehub.com/greek/4164.htm
http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/poikilos.html

– La versàtil intel·ligència de la gràcia divina per vèncer amb el Bé.

– “Poikilos va un pas més enllà. Descriu allò que és intricat o complex. Tal que pot descriure un medicament de molts components dosificats, o una llei complexa i complicada.  D’ací passa a descriure algú que és subtil, creatiu, astut, enginyòs per seguir endavant en qualsevol ocasió o plantar cara a qualsevol emergència.

– En aquest sentit, fins i tot pot davallar cap a una accepció més aviat de mal sentit, i descriure a una persona que és massa intel·ligent i massa subtil, una persona plena de trucs i d’estratagemes per als seus propis fins i per a sortir-se’n amb la seva.

– Podem observar que en grec secular poikilos és una paraula vívida i de molts colors, virolada”
“Però hi ha una ocasió en què Pere, amb un toc de pura genialitat, fa servir aquesta paraula poikilos per descriure la gràcia de Déu. Traduïda per “la multiforme  gràcia de Déu” (I Pe. 4,10). Quan recordem el que vol dir poikilos, això és un gran pensament”

– “Poikilos significa creatiu, intel·ligent, enginyós; per tant, parlar de la gràcia de Déu com a poikilos vol dir que no pot sorgir cap possible problema al qual la gràcia de Déu no pugui subministrar una solució; ni cap requesta que ens pugui ser encomanada a la qual la gràcia de Déu no pugui trobar una manera d’acomplir-la.
No hi ha cap conjunt de circumstàncies ni cap possible crisi, emergència o petició a les quals la gràcia de Déu no pugui trobar una manera per solucionar, que no pugui plantar-hi cara i superar-les”

CENEFA 002

Algunes interessants paraules gregues 03

AIÔNIOS (La Paraula de l’Eternitat)
http://www.biblestudytools.com/search/?q=aionios&s=References

– En el segon llibre de la República (363d) Plató parla de les imatges dels poetes sobre el Cel i sobre les recompenses que Museu i Eumolp ofereixen als justos: “Els baixen cap al món inferior, on tenen els sants situats en reclinatoris en una festa, eternament borratxos, amb garlandes al cap”, llur idea sembla que una immortalitat d’embriaguesa (aiônos methê) és el més alt guardó a la virtut”

– “L’essència del mot aiônios és que és la paraula de l’ordre etern, en contrast amb l’ordre d’aquest món, és la paraula de Déu, en contrast a la humanitat, en essència, és la paraula que no pot aplicar-se correctament a ningú més que a Déu”

– “Però el Nou Testament va més enllà de tot això: la vida eterna no és sols la promesa de Déu; la vida eterna és un do de Déu (Rm 6,23 Jn 5,11), com veurem, la vida eterna no està exempta de condicions, però no és menys cert que la vida eterna és allò que Déu per la seva misericòrdia i gràcia dóna a l’home, perquè és allò que no podíem guanyar ni merèixer; és un do gratuït de Déu als homes.

– La vida eterna està vinculada a Jesucrist. Crist és l’aigua viva que és l’elixir de la vida eterna (Jn 4,14). Ell és l’aliment que porta als homes la vida eterna (Joan 6,27, 54). Les seves paraules són paraules de vida eterna (Jn 6,68). No sols porta la vida eterna (Joan 17.2,3), sinó que, ell mateix, l’és (Jn 5,20)”

CENEFA 002

Algunes interessants paraules gregues 04

ENERGEIA, ENERGEIN, ENERGEMA, ENERGÊS (Poder Diví en Acció)
http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/energeia.html

– “Energos descriu el que és radiant i ple de vida.

– “En referir-se a la llei de Pisístrat contra l’ociositat “en conseqüència de tot això el país es va fer més productiu (energos) i la ciutat més tranquil·la” (Soló 31). Xenofont utilitza energos per descriure les terres de conreu en oposició a la terra sense conrear”

– “Aquestes paraules tenen el significat de vitalitat en comparació amb falta de vida, d’activitat enfront de l’ociositat, d’eficiència en lloc d’inutilitat, d’activitat efectiva front a la ineficàcia. Totes aquestes idees il·luminaran la concepció de l’activitat de Déu”

– “Aristòtil (Retòrica 1141b 28) utilitza energeia per descriure el vigor d’estil. En la gramàtica grega energeia té un significat tècnic: vol dir que l’estat d’ànim  actiu del verb en contrast al passiu”

– “Gal·lè, l’autor de temes mèdics,  té dos usos interessants i significatius de la paraula. La descriu com a “l’acció que és productiva quant a un resultat” (Sobre les facultats naturals 1,2, 4, 5)”

– “Ja una cosa queda clara. Tot el to d’energeia és acció eficaç. No és simplement l’acció, sinó que és sempre una acció que ateny el resultat desitjat i proposat.

– Aristòtil té un ús molt important d’energeia, un ús que és característic dels seus escrits ètics. Utilitza energeia del que és real en contraposició al que és només potencial”

– “A l’Ètica a Nicòmac, escriu (1098b 33): “Hi ha sens dubte una gran diferència si concebem que el Bé Suprem ha de dependre de posseir la virtut, o mostrar –s’hi en disposició, o en la manifestació d’una disposició en acció” (energeia).

– Escriu (1098 16):.”El bé de l’home és l’exercici de les facultats de la seva ànima segons la virtut i l’excel·lència”

– Aquí hi ha alguna cosa de molt suggestiva. Energeia no és del potencial d’acció d’un home, és la seva pròpia acció. Energeia és la demostració del caràcter intern dels fets. És bondat, més eficiència, el que en realitat és la força més eficaç del món. No és simplement energia, no és energia incorrecta, no és energia ineficaç, sinó centrada, amb propòsit, significativa, una acció energètica eficaç”

– “El substantiu energêma significa acció, activitat o operació. Significa alguna cosa feta activament, en contraposició a alguna cosa merament patida, suportada o experimentada”

– “Com més estudiem aquest grup de paraules, com més la mateixa idea ve de nou, la idea d’acció, forta i poderosa, i sobretot eficaç. Una vegada i una altra, la idea de poder i la idea del fi perseguit es reuneixen en aquestes paraules”

– “En 2,11 podem llegir sobre una Enérgeia enganyosa, enviada per Déu sobre els incrèduls.

– El mot energein apareix en el Nou Testament més de 19 vegades. En tres ocasions ve referit a la maldat i al poder demoníac. En Romans 7.5 és utilitzat per a les passions del pecat en els nostres membres que treballen per produir la mort. En Efesis 2,2 s’utilitza l’esperit que es cova en els fills de desobediència. En II Tess. 2,7 ve emprada tot referint-se a l’obra del misteri de la iniquitat”.

– “Recordem que tot aquest grup de paraules descriu, no sols el poder, sinó el poder efectiu, el poder que aconsegueix l’objectiu i la finalitat i l’objecte que es va proposar d’assolir”.

– “Quan un home entra al ministeri (…) no sols aporta a la tasca el seu propi poder, ans també està revestit amb el poder de Déu”

– “El poder de Déu és eficaç i a l’abast. No és pas un poder que coacciona l’home des de l’exterior. És un poder que inunda l’ésser de l’home des de dins (Ef. 3,20; Filip. 2,13). És el poder que fa a un home literalment més poderós”.

– “El poder de Déu es fa efectiu a través de l’oració (Jaume 5,16).”

– “El poder de Déu es fa efectiu a través de l’evangelització (I Cor. 16,9). Evangelització de l’home cap als homes s’esdevé el canal del poder de Déu per als homes.

– “El poder de Déu es fa efectiu a través de la resistència (II Cor 1,6). El poder de Déu no ve a l’home que comença i es dóna per vençut; ve a l’home qui es mantindrà ferm fins a la fi”.

CENEFA 002
For study in English:
http://biblehub.com/greek.htm
http://www.biblestudytools.com/

Per a més Paraules gregues del Nou Testament “Versió extreta de: “N.T. Words”, 1974, by William Barclay, 1907-1978.” [en castellà 😦 ]
http://www.vidayverdad.net/uploads/4/0/4/5/4045682/william-barclay-palabras-griegas-del-nt.pdf

Un pensament sobre “Algunes interessants paraules gregues

  1. Retroenllaç: Cristianisme (Recopilatori) | Braços Oberts

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.