Camí a Déu – 1a Part (Algunes Consideracions Prèvies)

LA NATURA PARLA DE DÉU

“Totes les coses són l’obra
del Gran Esperit. Hauríem de
saber que Ell està pertot arreu:
als arbres, a les herbes,
als rius, a les muntanyes,
als animals de quatre potes,
als essers alats.
I més encara, perquè és més important,
hauríem d’entendre que Ell
està damunt de tots aquests éssers”.
(Cèrvol negre, dels indis Lakota).

JOAN SALES

Joan Sales

 • “¿Per què, doncs, la visió del cel de nit ens asserena, ens fa companyia, ens omple de confiança? ¿Per què? ¿Qui és que ens fa companyia? ¿Qui? (Joan Sales, a “Incerta glòria”, 1956).
 • “La natura és una pantalla massa fina; la glòria del Déu omnipresent raja pertot arreu” (Ralph Waldo Emerson, 1803-1882; polític i pensador estadounidenc).
 • “Déu ens ha donat dos llibres, l’un és la natura i l’altre la Bíblia” (Ramon Sibiuda, ?-1436, gran filòsof i teòleg català, a “Teologia Naturalis”, ca. 1370, llibre que inspirarà als racionalistes francesos Montaigne i Descartes).
 • “Voldríem que la Natura no anàs més enllà, que fos finita, com el nostre esperit; però això és no conèixer gens la grandesa i la majestat de l’Autor de les coses” (Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646-1716, filòsof alemany).
 • “La natura té perfeccions per a demostrar que és imatge de Déu i imperfeccions per a provar que sols és una imatge” (Blasi Pascal, 1623-1662, científic, savi i escriptor catòlicobíblic occità, de l’Alvernya).

LA UTILITAT DE LA FE

  • “La fe és l’antisèptic de l’ànima” (Walt Whitman, 1819-1892, poeta estadounidenc, cantor original i molt vital de la llibertat).
  • “Sapieu que aquell qui bescanvia la fe per la incredulitat, deixa la bellesa enmig del camí” (Mafumet, 570-632, iniciador de l’Islam).
  • “Credo quod habes, et habes”= “Creu que ho tens i ho tindràs” (Erasme de Rotterdarn, Desideerius Geert Geertszl, 1466-1536, filòsof i màxim teòleg humanista neerlandès).

ERASME DE ROTTERDAM
Erasme de Rotterdam

 • “Res no és palesament tan profitós per a l’home, com considerar-se elegit; tot aquell qui creu en si mateix, sia qui fos, és superior a l’insegur” (Hermann Alexander von Keyserling, 1880-1946, filòsof alemany).

LA NATURA HUMANA

 • “La majoria de la gent passen d’un acte a un altre sense lluitar ni pensar” (Carlos Castaneda, a ”Viatge a Ixtlan”, 1972)
 • “Jo era miserable com qualsevol ànima presonera amb l’amor a coses moridores, que quan les perd, li destrossen els sentiments i llavors és quan coneix tota sa misèria…”
  “Tenebres son las ments sense trellat dels homes, encegades per desigs degenerats i per la infidelitat”.
  “Com parts distintes són l’home i el pecador: Déu va fer l’home, i el mateix home, va fer-se pecador. Desfés la teva mala obra i Déu en salvarà la seva bona obra. És just que avorresques en tu la teva obra i estimis l’obra de Déu”.
  “La ruquera no és qualsevol ignorància, sinó la ignorància viciosa de les coses que cal estimar o defugir”.
  “Pecat no és desig de natures roïnes sinó no buscar els béns millors”.
  “Quina pitjor mort de l’ànima que la llibertat de desbarrar?”.
  “Les ànimes, encara quan pequen no busquen sinó assemblar-se a Déu amb una llibertat orgullosa, sense trellat, en un cert sentit, de baixa qualitat”.
  “A voltes, uns vicis, que són claríssims, són vençuts amb uns altres d’amagats (els quals son tinguts com a virtuts). Llavors hi campa la sobèrbia i una altivesa d’agradar-se a un mateix, que és causa de ruïna”.
  “Si tems Déu i ço per ser pecador. On podràs amagar-te’n? On et ficaràs? Què pots fer? Vols fugir? Llança’t en els seus braços. Vols defugir la seva ira? Arrecera’t en Ell, en calma”.
  (Aureli-Agustí d’Hipona, 354-430, Pare de l’Església, filòsof i teòleg, nascut a Numídia).
 • “Hi ha un buit amb forma de Déu dins el cor de cada home que no pot ser omplert per cap cosa creada, sinó sols per Déu, el Creador, donat a conèixer per Jesús” (Blasi Pascal, 1623-1662; científic, savi i escriptor catòlicobíblic occità).
 • “Deveu creure en Déu, malgrat tot allò que diu el clergat” (Benjamin Jowett)
 • “Amb quina esperança sortirem a l’encontre de Déu, si fins ara hem estat esclaus dels plaers de la carn?” (Talassi de Líbia, s. VII, “Centúries”, 1:32).
 • “L’humil coneixement de tu mateix és un camí més segur cap a Déu que el camí de la ciència” (Thomas De Kempis, 1380-1471, místic alemany).

LA NATURA DE DÉU

 • “Jo sóc el qui sóc” ó “Jo sóc l’Existent” ó “Jo existesc de mena” (Déu a Moisès al llibre de l’Èxode, li diu el Tetragràmmaton o nom de Déu, pronunciat, aproximadament, Jahvèh arran les consonants hebraiques JHWH, les 4 lletres que són també l’orígen cabalístic dels pals de la senyera catalana).
 • “No hi ha res que Déu no pugui realitzar” (Marc Tuli Ciceró, 106-43 a. C., polític, orador i lletaferit romà).
 • “Regnator omnium Deus” “Déu ho governa tot” (Tàcit, ca. 54/57 – ca. 125, orador i historiador llatí).
 • “Déu és liberal i pacient, car és etern”.
  “Ningú no copsa Déu si no l’imagina com a sublim i incanviable Bé, i que sols en participar-hi Ell ja ho fa tot bo”.
  “Déu, bondat i bellesa, en Qui, de Qui i per Qui tot és bo i bell”.
  (Aureli-Agustí d’Hipona, 354-430, Pare i arquitecte de l’Església, filòsof i teòleg, en temps de l’ensulsiada de l’Imperi occidental, nascut a Numídia).
 • “Tres són les qualitats invisibles de Déu: potència, saviesa i bondat. La potència crea; la saviesa governa i la bondat conserva (Ricard de S. Victor, ?-1173).

ALBERT EINSTEIN
Albert Einstein

  • “Déu és subtil però no és maliciós” (Albert Einstein, 1879-1955, físic i matemàtic juevoalemany nacionalitzat nordamericà, Premi Nobel de Física 1921 i el major científic del s. XX).
  • “Segons l’Escriptura, Déu és incomprehensible encara que cognoscible, absolut encara que personal” (Herman Bavinck).
  • “Déu és veritat, i la veritat és Déu” (Mohandas Karamchand Gandhi, “Mahatma” (1869–1948, el major independentista, filòsof indi devot, apòstol de la noviolència).

MAHATMA GANDHI
Mahatma Gandhi

 • “…jo, el Senyor, el teu Déu, sóc el Déu-gelós: demano comptes als fills de les culpes dels pares fins a la tercera i la quarta generació dels qui no m’estimen” (Èxode 20:5).
 • “Déu odia profundament el bram de les llengües ensuperbides” (“Antígona” , de Sòfocles de Kolonos; poeta, 495-406 a. C.).

COMENÇAMENT

 • “El camí a l’excès condueix a la saviesa” (William Blake, 1757-1827, gravador, pintor i poeta anglés).
 • “Un Déu honest és el treball humà més noble” (Robert Ingersoll Green)

“No estem a soles!
Essers sublims estan ben
a la vora nostra!
Que no se t’oblidi
tota la teva gratitud!”
(Poema dels indis hopi).

RALPH W. EMERSON

Ralph Waldo Emerson

 • “Déu entra per una porta privada en cada individu” (Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, polític i pensador estatunidenc).
 • “Déu està en tots els homes, però no tots els homes estan en Déu: Per això sofreixen” (Sri Ramakrixna “Paramahamsa”, 1836–1886, principal místic de l’Índia al s. XIX).
 • “…ell mateix es gira a mirar sobre els fills dels homes, i veu si n’hi ha un d’intel·ligent o un que el cerca” (Psalm 52:3).
 • “És menester advertir que, quan els homes, essencialment socials, romputs tots els vincles que els entrelliguen, envilits, dispersos, sense recursos ni esperances, naufraguen, per dir-ho així, en la immensitat d’un oceà de desgràcies, llavors, per una mena d’impuls natural, recorren, com a la darrera i única taula, a l’ajut de poders sobrenaturals; s’adrecen i es concentren en la religió, idea sobre manera dolça a tots els desventurats, als ulls dels quals torna a brillar una esperança i aquesta ho promet tot en la pèrdua de tot, car és gran com la mateixa divinitat. Per ço la religió, el sentiment de la qual precedeix el desplegament de tots els mitjans i institucions socials, es troba sempre al davant dels pobles naixents o que ressusciten de llur anorreament. I aquesta disposició saludable, que al començ de les nacions converteix en filles de la religió totes les cultures i tots els vincles socials…Els pobles, per tant, sotraguejats i oprimits…recorregueren als braços auxiliadors d’aquella religió en la qual havien conegut ja tanta dignitat en l’ordre de les coses espirituals, i aleshores per primera vegada li demanaren també un auxili humà” (Antoni Rosmini, 1797-1855, sacerdot catòlic liberal i patriota italià, a “Les Cinc plagues de la Santa Església”).

WALT WHITMAN

Walt Whitman

 • “No us descoratgeu, seguiu. Les coses divines sempre jauen amagades.
  Jo us jur que les coses divines amagades en llur si, són
  més belles del que pot ser dit en paraules”.
  (“Càntic del carrer”, Walt Whitman, 1819-1892, poeta estadounidenc, cantor original i molt vital de la llibertat).
 • “Així vaig jo, borratxo, malencònic, guitarrista llunàtic, poeta i pobre home en somnis, sempre cercant Déu entre la boira” (Antonio Machado).
 • “-Si vols atènyer Déu hi ha un parell de coses que has de menester de saber. La primera és que tots els esforços per abastar-lo no serveixen de res.
  -I la segona?
  -Que has d’actuar com si no sabessis la primera”.
  (Anthony de Mello, “¿Qui pot fer resplendir l’alba?”, 1985, Índia).
 • “El Senyor es troba amagat en els seus manaments: hom el troba en la mesura en què fa l’esforç de cercar-lo” “No diguis: he complert els manaments però no he trobat el Senyor. Perquè, com diu l’Escriptura, manta vegades has trobat “coneixement amb justícia”, i “els qui el cerquen dretament troben la pau” (Proverbis 16:8)” (Marc l’Ermità, “200 cap. Sobre la llei espiritual”, cap. 190-191, s. V).
 • “Cada volta que fem un bé Déu obra en nosaltres. Però les males accions sols ens pertanyen a nosaltres” (François Mauriac, 1885-1970, novel·lista francès).
 • “El coneixement més cristià és el de les llengües, car uneix la gent” (Lev Nicolaievitx Tolstoi, 1828-1910, escriptor rus i pensador noviolent i moralista socialitzant).

LEV TOLSTOI
Lleó Tolstoi

 • “L’única condició que Déu ens posa és la de no posar-li condicions” (No en consta l’autor).
 • “El vostre pensament és el de les xerrameques i els falsos plaers. El meu és el pensament d’aquell perdut en sa pròpia terra, estranger dins sa pròpia nació, solitari entre sos parents i amics.
  El vostre pensament fa sonar trompetes quan balleu. El meu prefereix l’angoixa de mort a la vostra música i dansa.
  El vostre pensament us fa aspirar a títols i càrrecs. El meu m’exhorta a servir amb humilitat.
  El vostre pensament diferencia el pragmàtic de l’idealista. El meu descobreix que la vida és una, i que ses mesures i pesos no coincideixen pas amb els vostres. Aquell que etiquetes d’idealista, pot ser un home pràctic.
  El vostre infon arrogància i superioritat dins els cors. El meu sembra l’amor a la pau i el desig d’independència. Vosaltres teniu el vostre pensament i jo el meu” (Khalil Jubran, 1883-1931, escriptor i artista libanés).
 • “Si tu tenies el blat al cel obert, per tal d’evitar que es podrís, el desaries al sostre. Canviaves el forment de lloc i en canvi deixes que el cor s’esgarri en coses de poca lliga! Guardaves amunt el blat?: alça-hi també el teu cor!”.
  “Aprèn a estimar el Creador en la criatura, i, en l’estampa, a Qui la formà. No t’esclavitzis d’allò que Ell féu, no sia que perdis Qui et va fer”.
  “Quan comencem a avorrir els pecats, aquest mateix refús comença a fer-nos semblants a Déu, car avorrim allò que Ell avorreix” (Aureli-Agustí d’Hipona, 354-430, Pare i arquitecte de l’Església, filòsof i teòleg, en temps de l’ensulsiada de l’Imperi occidental, nascut a Numídia).
 • “En Vós, Senyor, vénen a ensopegar els injusts per ser justament castigats, en haver fugit de la vostra misericòrdia, tropessat en la vostra rectitud i caigut en les exigències de la justícia vostra…I doncs, on era jo quan us cercava? Davant us tenia i, en haver-me’n apartat de mi mateix, i per sojornar alluny i afora de mi, jo no em trobava a mi mateix, molt menys a Vós” (“Confessions”, d’Aureli-Agustí d’Hipona, 354-430, Pare de l’Església, filòsof i teòleg llatinoafricà).
 • “Perquè ell diu: Jo estim els qui m’estimen, i els qui des del matí em cerquen vigilants, em trobaran (Pr 8,17). I també: Vet ací que jo sóc a la porta i truc: si algú s’alça i m’obre, entraré a casa seva i soparé amb ell i ell amb mi (Ap 3,20); i l’estimaré sincerament (Os 14,5); i no solament jo, sinó que també el meu Pare l’estimarà i vindrem a casa seva i hi farem estada (Jn 14,23)” (“Manual per al seu fill Guillem”, de Duoda, ca. 803-post 843, comtessa de Barcelona).

SANT AGUSTÍ, per Benozzo Gozzoli

SANT AGUSTÍ per Benozzo Gozzoli

– – – – – – ENLLAÇOS RELACIONATS – – – – – –

5 pensaments sobre “Camí a Déu – 1a Part (Algunes Consideracions Prèvies)

 1. Retroenllaç: Camí a Déu – 2a Part (La Crida Divina) | Braços Oberts

 2. Retroenllaç: Camí a Déu – 3a Part (Trobar Déu, Salvació, Regeneració, Nàixer de nou Espiritualment) | Braços Oberts

 3. Retroenllaç: Camí a Déu – 4a Part (L’obediència a Déu, la Creu, el Sentit del Sacrifici, el Patiment) | Braços Oberts

 4. Retroenllaç: Camí a Déu – 5a Part (Passes, Creixença Espiritual, Santificació) | Braços Oberts

 5. Retroenllaç: Cristianisme (Recopilatori) | Braços Oberts

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.